Samenwerking met stichting Boesbos

De natuur is en wordt steeds belangrijker om in stand te
houden en om zuinig op te zijn. Om ervoor te zorgen dat generaties na ons nog
kunnen genieten van al het groen om ons heen en een evenwichtig milieu,
ondersteunen wij de Nederlandse Stichting Boesbos.

Deze stichting houd zich onder andere bezig met:

 • het aanplanten van bomen,

 • het beschermen en aanplanten van natuurgebieden in Nederland

 • bescherming van tropische regenwouden wereldwijd

 • bewustwording over hoe wij het beste met onze natuur kunnen
  omgaan.

Door samen te werken met deze stichting streven wij naar een
CO2 neutraal productieproces. Ook willen we graag iedereen informeren en
inspireren om mee te helpen aan een beter milieu, want elke bijdrage op welke
manier dan ook, kan echt effect hebben.

Op al onze verpakkingen hebben we mede ook daarom gekozen om
bladeren af te beelden afkomstig van bomen uit Nederland. Hiermee willen we de
natuur centraal stellen en bewustwording creëren van de kwetsbaarheid en de
schoonheid van de natuur.

Graag laten wij met trots de projecten zien waar GIVANI bij
betrokken is….

'N Duurzaam bosje bomen

Dit jaar hebben wij de volgende projecten uitgevoerd en samenwerking met Boesbos:

 • Ondersteuning van bewustwordingscampagnes voor het klimaat;
  door middel van bijzondere acties, online meetings, trainingen en voorlichting zorgt de stichting ervoor dat we allemaal bewust worden van de klimaatproblemen en uitdagingen. Door met elkaar te praten en elkaar te inspireren en te motiveren zorgen we er samen voor dat we de natuur centraal stellen waardoor we nog generaties lang kunnen profiteren van al het moois dat de natuur ons biedt.

 • Aanleg van 625 m2 voedselbos inclusief 105 bomen en struiken gepland in Nederland;

  Wij hebben daadwerkelijk een stukje Givani bos in Nederland gecreëerd waar we erg zuinig op zijn.
  Wat is een voedselbos?
  Een natuurlijk bos met zeven tot negen vegetatielagen waarin overblijvende, eetbare soorten domineren. Je vindt er alles wat in een bos groeit, van bomen, struiken, kruiden en knol- en wortelgewassen tot bodembedekkers, klimplanten en schimmels. Zelf een voedselbos bewonderen? Kijk op Stichting Voedselbosbouw voor meer informatie

 • Bescherming van 3.125 m2 tropenbos in Costa Rica;
  Het regenwoud is het oudste en het meest soortenrijke ecosysteem ter wereld. Sommige regenwouden zijn meer dan 100 miljoen jaar oud. De afgelopen 50 jaar is door houtkap en andere menselijke ingrepen meer dan de helft ervan verdwenen. Behoud van onze tropische regenwouden is van levensbelang. In samenwerking met Oasebos wordt dit daadwerkelijk uitgevoerd. Meer informatie Stichting Oasebos.

 • Planten van 4.167 bomen in de tropen rondom de evenaar wereldwijd;
  Givani heeft in samenwerking met Boesbos en Eden Reforestation Projects gezorgd dat er meer dan 4.100 bomen werden geplant door de lokale bevolking om zo naast klimaatverbetering en ecosysteem bescherming ook banen te creëren. Meer informatie kijk op : Global Reforestation Projects.